חישוב הנגזרת של פונקציה בנקודה כלשהי, מציאת שיעורי נקודה בעזרת נתון ערך הנגזרת, התאמת גרף של הפונקציה הנגזרת לפונקציה נתונה (ביטוי אלגברי)