תקציר פתרון תרגילים - שיפוע גרף של פונקציה בנקודה

קביעת השיפוע של ישר, מציאת שיפוע של גרף פונקציה בנקודות על גבי סרטוט (שיפוע חיובי, שלילי או אפס)