הגדרת המשיק לגרף של פונקציה, הגדרת שיפוע של גרף בנקודה, דוגמה למציאת שיפוע של גרף פונקציה בסרטוט