תקציר מאגר 801: עמ' 104 - ת. 57

חישוב הסתברויות שונות