תקציר מאגר 801: עמ' 102 - ת. 51

חישוב הסתברות בעזרת טבלה