תקציר מאגר 801: עמ' 101 - ת. 49

חישוב הסתברויות שונות