תקציר מאגר 801: עמ' 87 - ת. 14

חישוב הסתברויות שונות