תקציר מאגר 801: עמ' 85 - ת. 7

תרגיל בהסתברות עם דיאגרמת עיגול ואחוזים