תקציר מאגר 801: עמ' 80 - ת. 17

תרגיל בנושא הפרש סדרה חשבונית