תקציר מאגר 801: עמ' 80 - ת. 16

מציאת איברי סדרה חשבונית על פי מספר האיברים, הפרש ואיבר