תקציר מאגר 801: עמ' 80 - ת. 14

מציאת מספר איברי הסדרה על פי סכום