תקציר מאגר 801: עמ' 80 - ת. 12

מציאת סכום סדרה חשבונית