תקציר מאגר 801: עמ' 79 - ת. 9

מציאת איברים בסדרה חשבונית והפרשה