תקציר מאגר 801: עמ' 79 - ת. 7

מציאת האיבר הראשון ומספר איברים