תקציר מאגר 801: עמ' 79 - ת. 5

מציאת ההפרש, האיבר הראשון וסכום סדרה חשבונית