תקציר מאגר 801: עמ' 61 - ת. 17

מציאת נקודות חיתוך וחישוב שטח משולש