תקציר מאגר 801: עמ' 61 - ת. 16

מציאת נקודת חיתוך של שני ישרים, חישוב אורך קטע, מציאת משוואת ישר