תקציר מאגר 801: עמ' 61 - ת. 14

מציאת משוואת ישר, אורך קטע ושטח משולש