תקציר מאגר 801: עמ' 60 - ת. 11

מציאת משוואת ישר, ושיעורי קודקוד על פי אמצע קטע