תקציר מאגר 801: עמ' 60 - ת. 9

מציאת נקודת חיתוך של שני ישרים, מציאת מרחק