התאמת גרף לפונקציה, מציאת משוואת ישר ונקודות חיתוך