תקציר מאגר 801: עמ' 59 - ת. 7

התאמת גרף לפונקציה, מציאת משוואת ישר ונקודות חיתוך