תקציר מאגר 801: עמ' 45 - ת. 32

תרגיל בקריאת גרף נקודות