תקציר מאגר 801: עמ' 42 - ת. 28

תרגיל בקריאת גרף מדרגות