תקציר מאגר 801: עמ' 42 - ת. 27

תרגיל בקריאת גרף נקודות