תקציר מאגר 801: עמ' 39 - ת. 23

תרגיל בקריאת גרף נקודות