תקציר מאגר 801: עמ' 36 - ת. 19

תרגיל בקריאת גרף מדרגות