תקציר מאגר 801: עמ' 25 - ת. 18

תרגיל בקריאת בגרף קווי כפול