תקציר מאגר 801: עמ' 23 - ת. 41

בעיה מילולית עם אחוזים - הוזלה