תקציר מאגר 801: עמ' 22 - ת. 34

בעיה מילולית עם אחוזים - התייקרות