תקציר מאגר 801: עמ' 21 - ת. 32

בעיה מילולית עם אחוזים - התייקרות