תקציר מאגר 801: עמ' 21 - ת. 29

בעיה מילולית עם אחוזים - הוזלה