תקציר מאגר 801: עמ' 16 - ת. 13

בעיה מילולית עם אחוזים - הוזלה