תקציר מאגר 801: עמ' 15 - ת. 6

בעיה מילולית עם אחוזים