תקציר ספר מתכונות 801 בני גורן: עמ' 39 - ת. 3

פתרון משוואות, ביטוי