תקציר ספר מתכונות 801 בני גורן: עמ' 9 - ת. 1

פתרון משוואות, ביטוי