תקציר מאגר 801: עמ' 11 - ת. 18

פתרון משוואות, ביטוי