תקציר מאגר 801: עמ' 9 - ת. 13

פתרון משוואות, ביטוי