תקציר מאגר 801: עמ' 7 - ת. 9

פתרון משוואות, ביטוי