תקציר בגרות קיץ 2012 שאלה 5

תרגיל המשלב סטטיסטיקה והסתברות