תקציר מאגר 802: עמ' 32 - ת. 3

מציאת הממוצע של חלק מהאיברים על פי הממוצע הכללי