תקציר מאגר 802: עמ' 32 - ת. 2

מציאת ערך x בהינתן ממוצע וחציון