תקציר מאגר 802: עמ' 77 - ת. 20

חישובי אורכים, גדלי זוויות ושטח - פירמידה