תקציר מאגר 802: עמ' 76 - ת. 17

חישובי אורכים, גדלי זוויות ונפח - פירמידה