תקציר מאגר 802: עמ' 76 - ת. 15

חישובי אורכים, גדלי זוויות ושטח - פירמידה