תקציר מאגר 802: עמ' 74 - ת. 6

חישוב אורכים ושטח בסיס - תיבה