תקציר מאגר 802: עמ' 73 - ת. 1

חישוב זוויות, שטח מעטפת ושטח פנים - תיבה