תקציר מאגר 802: עמ' 70 - ת. 21

חישוב אורכי קטעים וגדלי זוויות - ריבוע