תקציר מאגר 802: עמ' 68 - ת. 15

חישוב אורכי קטעים, גדלי זוויות ושטחים - טרפז