תקציר מאגר 802: עמ' 66 - ת. 10

חישוב אורכי קטעים וגדלי זוויות - טרפז