תקציר מאגר 802: עמ' 29 - ת. 27

מציאת אחוז הגדילה, הכמות הסופית וחישובים נוספים